Disclaimer

Algemene voorwaarden

Op deze pagina treft u onze algemene voorwaarden aan. Tevens houden wij ons aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierover leest u in onze privacy- en cookieverklaring.

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 22 februari 2022.

Uw privacy is voor De Groene Grachten B.V. (hierna: De Groene Grachten) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor De Groene Grachten verwerkingsverantwoordelijke is. Dit is het geval voor de gegevens die wij van u verzamelen, wanneer u onze website bezoekt of wanneer u rechtstreeks gebruik maakt van onze diensten. Voor deze gegevensverwerkingen zijn wij uw aanspreekpunt.

Daarnaast kunnen andere organisaties, zoals de Monumentenwacht of een andere adviespartij, ook gebruik maken van onze diensten, door onze adviestool in te zetten om u zo goed mogelijk te adviseren over het verduurzamen van uw pand. Wanneer derden onze adviestool gebruiken om u te voorzien van advies, dan is die organisatie verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die in onze adviestool verwerkt worden. In dat geval verwijzen wij u voor vragen over de omgang met uw persoonsgegevens door naar de Privacyverklaring van de betreffende organisatie.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij bij De Groene Grachten doen met informatie die wij over u te weten komen, wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening of onze websites www.degroenegrachten.nl & www.suzegehem.nl bezoekt. Door gebruik te maken van onze diensten of onze websites te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Het leveren van onze diensten aan pandeigenaren, overheden en zakelijke opdrachtgevers
Als pandeigenaar, overheid of zakelijke opdrachtgever kunt u gebruik maken van onze diensten om uw pand(en) te verduurzamen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoons- en/of bedrijfsgegevens:

 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Abonnee monumentenwacht ja of nee
 • Betalingsgegevens
 • Factuurgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens over uw interesses en pand(en):

 • Projectnummer
 • Projectfoto
 • Reeds uitgevoerde maatregelen
 • (Verduurzamings)interesses
 • Type monument
 • Monumentnummer
 • Functie pand
 • Gebouwsoort
 • Bouwjaar
 • Bijgebouwen
 • Dakvorm
 • Situatie
 • Gebruiksoppervlakte van uw pand(en)
 • Gebouwinhoud
 • Verdiepingen
 • Ruimtestaat
 • Omgevingsfactoren
 • Bouw- en verbouwhistorie
 • Noemenswaardige gebreken
 • Aantal bewoners/gebruikers pand(en)
 • Bezetting en gebruikstijden van het pand/ de panden
 • Verbruik elektriciteit, water, gas, biomassa en stadswarmte
 • Energie-, water en elektriciteitsrekening
 • Bouwtekeningen
 • Bouwhistorisch onderzoek
 • Onderhoudsplan(nen)

Wij verwerken deze persoons- en pandgegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens in principe tot maximaal 3 jaar na afloop van de overeenkomst. De termijn waarop een advies wordt opgevolgd kan echter meerdere jaren en zelfs decennia overschrijden. Voor de uitvoering kan het nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen, waarvoor het nodig is om de nulmeting, het initiële onderzoek en advies terug te kunnen halen. Zo hoeft u deze gegevens niet meer door te geven en hoeven wij het onderzoek niet te herhalen. Deze gegevens kunnen wij daarom, zolang bewaren als nodig is voor de opvolging van ons advies. Een andere reden om sommige gegevens langer te bewaren is dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Het leveren van onze adviestool
Als erfgoed- of duurzaamheidsexpert kunt u gebruik maken van onze adviestool om woningeigenaren te adviseren over het verduurzamen van een woning. Om toegang te krijgen tot onze adviestool, dient u in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens- en/of bedrijfsgegevens::

 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Factuurgegevens
 • Betalingsgegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot maximaal één jaar na verloop van de licentie. Zo hoeft u, mocht u na opzegging van de overeenkomst binnen een jaar toch nog bij ons terug willen komen, uw gegevens niet opnieuw door te geven. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Ervaringen en voorbeeldverhalen
Op onze websites plaatsen wij ervaringen en voorbeeldverhalen van partners en opdrachtgevers uit het netwerk van De Groene Grachten.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Beeldmateriaal
 • Inhoud van de gedeelde ervaring (e.g. welke duurzame maatregelen zijn uitgevoerd)

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat u uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Nieuwsbrief
Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij u 4 tot maximaal 12 keer per jaar per e-mail over onze projecten, nieuwe diensten en producten en nieuws en evenementen op het gebied van verduurzaming van historische panden.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Google Maps
Op onze website kunt u gebruik maken van Google Maps, bijvoorbeeld om de route naar ons kantoor te berekenen. Om te achterhalen op welke plek u zich bevindt en om de route te bepalen, verwerken wij uw locatiegegevens. Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware van Google. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (Google) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaring. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kunt u vinden in de privacyverklaring van Google.

Contact
U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, maar ook via het contactformulier of via de mail.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht of telefonisch met ons deelt, zoals uw adresgegevens, de staat van uw gebouw en uw interesses op het vlak van duurzaamheid

Dit doen wij om uw verzoek om contact met u op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Anonimiseren
Wij kunnen persoonsgegevens, die wij middels het gebruik van onze diensten verkrijgen, anonimiseren. Dit betekent dat de door ons oorspronkelijk verkregen persoonsgegevens, zodanig anoniem zijn gemaakt, dat de betrokkene niet meer identificeerbaar is aan de hand van deze gegevens. De gegevens zijn daarom geen persoonsgegevens meer en er zijn hiermee dan ook geen privacy risico’s verbonden.

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Door middel van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij namelijk onze diensten verbeteren en marktanalyses uitvoeren, bijvoorbeeld om te onderzoeken waar in bredere zin kansen voor verduurzaming van historische gebouwen en gebieden liggen en daarmee eerder de duurzaamheidsdoelen van Nederland te kunnen behalen.

Solliciteren
Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Datum beschikbaarheid
 • Link naar LinkedIn-profiel
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer wij u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google en eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. Indien relevant zullen de resultaten van het onderzoek met u worden besproken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert.

Wanneer kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens-en/of bedrijfsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren
 • u hier toestemming voor geeft
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf)

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Hostingpartij
 • Overheidsinstanties

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Wanneer kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens-en/of bedrijfsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren
 • u hier toestemming voor geeft
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf)

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Hostingpartij
 • Overheidsinstanties

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

Functioneel

Google Tag Manager, Google LLC, Verenigde Staten, privacyverklaring

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.
Bewaartermijn: sessie

Diversen, First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.
Bewaartermijn: Maximaal twee jaar

Analytisch

Google Analytics, Google LLC, Verenigde Staten, privacyverklaring

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies  ingesteld. Dat betekent dat wij:

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
 • verder geen gegevens delen met Google; en
 • wij geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

Bewaartermijn: Maximaal tien jaar

Marketing

Google DoubleClick, Google LLC, Verenigde Staten, privacyverklaring

Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren na het bekijken van of klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen.
Bewaartermijn: Maximaal 6 maanden

YouTube, Google LLC, Verenigde Staten, privacyverklaring

De cookies van YouTube worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

 • Ze maken het mogelijk om geïntegreerde YouTube video’s op onze website te tonen.

Bewaartermijn: Maximaal 8 maanden

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heeft u?

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: Indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van je rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken via privacy@degroenegrachten.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze website of onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Vragen of een klacht indienen

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

De Groene Grachten B.V.
Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam

E-mailadres: info@degroenegrachten.nl 
Telefoonnummer: +31 (0)20 210 14 46
KvK nummer: 65474996

Contact

Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam

020 - 210 14 46
info@degroenegrachten.nl 

Inspiratie in je mailbox?

Ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief.
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, andere cookies helpen ons om de website en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.