Wat verandert er in 2024? De belangrijkste ontwikkelingen op een rij

Wat verandert er in 2024? De belangrijkste ontwikkelingen op een rij

Het is 2024! Een nieuw jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden. Er speelt in de sector altijd veel, dus handig om te bekijken wat er allemaal verandert in het nieuwe jaar. Wij hebben enkele belangrijke ontwikkelingen in de sector op een rij gezet.

ISDE

Monumenten

Voor de ISDE-regeling zijn de eisen voor monumenten versoepeld. In plaats van een Rc-waarde van minimaal 3,5 m2K/W voor gevels/daken, wordt nu een waarde van 2,5 m2K/W gehanteerd. Wat betreft glas is de U-waarde nu maximaal 3,0 W/m2K (in plaats van 1,2 W/m2K), en het minimumoppervlak van glas is nu 3 m2 (in plaats van 8 m2 ). Belangrijk om te weten is dat deze versoepelingen alleen gelden voor monumentale woonhuizen. Voor niet-woonhuis monumenten blijven de strengere voorwaarden van toepassing.

Biobased

Biobased en milieuvriendelijke materialen zijn pas echt een duurzame keuze en goed toepasbaar in een monument. Omdat deze materialen vaak duurder zijn, wordt het subsidiebedrag voor deze isolatiematerialen verhoogd. Wie kiest voor een biobased materiaal krijgt een bonus van €1 tot €5 per m2, afhankelijk van het type isolatie. Ook deze regel geldt exclusief voor woonhuizen. 

Warmtepomp

Wat betreft warmtepompen moet een apparaat minimaal een energielabel A++ hebben om in aanmerking te komen voor subsidie. Voorheen was er een bonus van € 450 voor deze warmtepompen, nu is deze bonus in het subsidiebedrag verwerkt. Voor A+++ warmtepompen is er nu wel een bonus van €225 van toepassing.   

Zakelijke gebruikers

Voor zakelijke gebruikers verandert er ook iets: de subsidie voor zonnepanelen verdwijnt. Nu komen alleen warmtepompen, zonneboilers, en kleinschalige windturbines (met minimaal 50 m2 rotoroppervlak) nog in aanmerking.

DUMAVA

De nieuwe aanvraagronde voor Dumava gaat op 1 april weer open. De belangrijkste veranderingen (naar verwachting) zijn op de site aangegeven. Belangrijke wijzigingen zijn onder andere een verlaging van het subsidiepercentage voor losse maatregelen van 30% naar 20%, een verhoging van het subsidiepercentage voor integrale maatregelen tot maximaal 40% en meer mogelijkheden om te investeren in energieopslag. Ook verdwijnen maatregelen met een korte terugverdientijd, zoals led-verlichting, van de maatregelenlijst. Integrale aanpakken worden in deze ronde gestimuleerd, vandaar dat de losse maatregelen minder subsidie zullen krijgen.

Energieprijzen

Het energieplafond verdwijnt. Dat betekent, dat wanneer de energieprijzen stijgen na 1 januari 2024, de dan geldende tarieven betaald moeten worden. Maar, op dit moment dalen de energieprijzen. Verder stijgt de energiebelasting voor gas van €0,59266 naar €0,70659 per m3 terwijl de energiebelasting op elektriciteit daalt van €0,15245 naar €0,13165 per kWh. Met de belastingverhoging op gas en verlaging op stroom hoopt de overheid de overstap van gas naar elektriciteit (bijvoorbeeld d.m.v. een warmtepomp) te stimuleren. Voor een gemiddeld huishouden (1200 m3 en 2600 kWh) betekent dit een verhoging in energiebelasting van bijna €60. De warmtepompeigenaar gaat erop vooruit. Wanneer er wordt uitgegaan van een all-electric verbruik van ca. 5000 kWh, scheelt dat 100 euro energiebelasting.

Netbeheerkosten

Netbeheerkosten zullen in 2024 flink stijgen door problemen zoals netcongestie en toename van elektrisch energiegebruik. Zo stijgen bijvoorbeeld bij Stedin de netwerkkosten van gas van €207 naar €226 en elektriciteit van €354 naar €424 per jaar, wat neerkomt op zo'n €90 extra jaarlijkse kosten. 

Stadsverwarming

Gelukkig is er goed nieuws voor stadsverwarming, waar het maximumtarief per GJ in 2024 wordt vastgesteld op €46,69. In 2023 was dit nog €90,91. Het wordt goedkoper omdat kosten van de stadsverwarming aan de gasprijs zijn gekoppeld, die is ook lager is geworden. Dit is een welkome verlaging, maar de vaste leveringskosten van stadsverwarming zullen wel stijgen.

Omgevingswet

In Nederland worden veel voorschriften en wetten gehanteerd met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Vanaf 1 januari 2024 worden deze regels samengevoegd in de Omgevingswet. Deze wet is van toepassing wanneer men wijzigingen wil aanbrengen in de leefomgeving. Nieuw onder de Omgevingswet is de verplichting voor gemeenten om specifieke aandacht te besteden aan de omgeving van monumenten. Het doel hiervan is het voorkomen van aantasting van de omgeving, indien dit een negatieve invloed zou hebben op het aanzien of de waardering van de desbetreffende monumenten.

Participatie vormt ook een belangrijk aspect binnen de Omgevingswet, voor verbeterde plannen en een breder draagvlak. In situaties waarin derden wijzigingen willen doorvoeren in de leefomgeving van een individu, wordt deze persoon als belanghebbende beschouwd. Zo kan deze persoon dus benaderd worden om deel te nemen aan het overleg en bij te dragen aan de bespreking van de plannen. Lees hier meer over de Omgevingswet.

Op naar een mooi jaar waarin we nog veel meer monumenten kunnen helpen verduurzamen!

 

 

Bronnen:

https://www.acm.nl/nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava

Ook leuk om te lezen:

Contact

Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam

020 - 210 14 46
info@degroenegrachten.nl 

Inspiratie in je mailbox?

Ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief.
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, andere cookies helpen ons om de website en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.